Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na zadanie zapytanie. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu udzielenia mi odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu otrzymania odpowiedzi. Oświadczam, że wpisane w formularzu kontaktowym dane są prawdziwe i jednocześnie zostałem (am) poinformowany (a) o tym, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Informacje o administratorze danych osobowych znajdują się na stronie Polityka prywatności.